Zaprati Fejs i Instagram Cammeo Taxija i osvoji vrijedne iznose na appu!

Promocije
Svi gradovi

Da ne budeš uvijek onaj koji frendove žica prijevoz, imaš mogućnost osvojiti super iznose na appu za điranje po gradu! Cammeo i ovdje uskače u pomoć, barem kada je riječ o prijevozu. 

Zaprati našu službenu Facebook i Instagram stranicu jer te svaki tjedan očekuju zanimljivi kreativni natječaji, mozgalice, odgonetaljke i zadaci, a darivamo super iznosima na Cammeo aplikaciji.
Šapnut ćemo ti nagrade:
1. nagrada 400,00 kn na Cammeo aplikaciji
2. nagrada 250,00 kn na Cammeo aplikaciji
3. nagrada 200,00 kn na Cammeo aplikaciji
4. nagrada 100,00 kn na Cammeo aplikaciji
5. nagrada 50,00 kn na Cammeo aplikaciji


Baci oko i šapni frendu kojem bi isto dobro došao free prijevoz. :)

I ne brini, s nama se voziš sigurno. Sva naša vozila imaju zaštitne pregrade kao i dezinfekcijska sredstva. Čuvamo svoje i vaše zdravlje.

Ako imaš dodatnih pitanja ili prijedloge, slobodno nam piši!

Preuzmi app:

Android app: https://goo.gl/gtozU5
iOS app: https://goo.gl/MPtXIM
Huawei https://bit.ly/3y5xAsZ

 

Ako si pričalica, brojeve za gradove u kojima vozimo, možeš potražiti OVDJE.

Našu službenu Facebook stranicu možeš zapratiti OVDJE, a Instagram OVDJE.

 

Sretni smo što te vozimo.

 

Tvoj Cammeo Taxi

 

 

Pravila nagradnih nataječaja:

 

Prije sudjelovanja u nagradnom natječaju, molimo Vas proučite Pravila nagradnog natječaja.

Članak 1.

Nagradni natječaji započinju 1.1.2021. i traju do 31. 12. 2021.

Odvijat će se dnevno ili po potrebi Priređivača koji je ujedno i Voditelj obrade osobnih podataka (Cammeo franšiza d.o.o., Bartola Kašića 70, 31000, Osijek, OIB: 87479457713, vlasnik ‘’Taxi Cammeo’’ Facebook stranice i Cammeo Instagram stranice).

Natječaj provodi i izvršitelj je obrade osobnih podataka, Cammeo franšiza d.o.o., Bartola Kašića 70, 31000, Osijek, OIB: 87479457713, vlasnik ‘’Taxi Cammeo’’ Facebook stranice i Cammeo Instagram stranice) dalje u tekstu „Administrator“ nagradnog natječaja.

Članak 2.

Pravo sudjelovanja u nagradnim natječajima imaju sve punoljetne fizičke osobe, sa adresom u Republici Hrvatskoj, te koji su fanovi/obožavatelji Taxi Cammeo (https://www.facebook.com/TaxiCammeo/...) Facebook stranice

Za sudjelovanje u nagradnom natječaju potrebno je da:

u razdoblju trajanja natječaja fanovi/obožavatelji navedene stranice like-aju određeni post ili odgovaraju na pitanja postavljena od strane Administratora Taxi Cammeo Facebook stranice.

Članak 3.

Svaki sudionik u aktualnom nagradnom natječaju može sudjelovati više puta, ali može osvojiti samo jednu nagradu za vrijeme trajanja natječaja. Svaki sudionik može ponuditi neograničen broj odgovora ili rješenja unutar jednog nagradnog natječaja. Odgovori/komentari se ne smiju naknadno uređivati ili editirati.

Svaki sudionik u nagradnim natječajima ima pravo osvojiti jednu nagradu unutar TRI mjeseca.

Pobjednik pojedinog natječaja bit će izabran od strane tročlane komisije Administratora.

Administrator može ukloniti sudionika iz grupe ukoliko postavlja vulgarne, uvredljive ili neprikladne odgovore ili komentare. Također može mu onemogućiti komentiranje, sudjelovanje na zidu grupe ili diskusiju na istom. Ovo je također obuhvaćeno i u cjelokupnim pravilima korištenja Facebooka.

Članak 4.

Pravila sudjelovanja bit će objavljena na statusu navedene stranice neposredno prije početka natječaja.

Članak 5.

Rezultat natječaja i objava pobjednika bit će objavljen najkasnije u roku od 5 dana nakon završetka natječaja odnosno kako bude navedeno u statusu pojedinog natječaja. Pobjednike natječaja utvrđuje facebook Administrator nagradnog natječaja.

Članak 6.

Nagrada će biti navedena u statusu pojedinog natječaja koji je aktualan.

Članak 7.

Dobitnici nagrada će u roku od 5 (pet) dana biti obavješteni o dobivenoj nagradi na Facebook fan stranici Cammea. Dobitnici su dužni nakon obavijesti, a u roku od 5 dana, javiti Administratoru (u inbox navedene facebook stranice) potrebne podatke (Email adresa, broj mobilnog uređaja) za dostavu osvojene nagrade. U slučaju da se dobitnik ne javi u tom roku, gubi pravo na nagradu.

Nagrade će biti dostavljene od strane Organizatora u roku od 7 dana od datuma proglašenja dobitnika.

Realizacijom nagrade prestaju sve obveze organizatora nagradnog natječaja prema dobitnicima te se nagrada ne može zamijeniti za novac ili neku drugu nagradu.

Dobitnici će sudjelovati s Administratorom u svrhu predaje nagrada i administriranja sve potrebne dokumentacije.

Imena dobitnika bit će objavljena na Facebook stranici Cammea najkasnije u roku 5 (pet) dana od završetka nagradnog natječaja.

Članak 8.

Prijavom u nagradni natječaj sudionici su izričito suglasni da Priređivač/Administrator kao voditelj obrade, i kao izvršitelj obrade podataka (Data Procesor), mogu obrađivati podatke u svrhu provođenja natječaja. Voditelj i izvršitelj obrade će čuvati osobne podatke sudionika natječaja slijedećih 120 dana od dana završetka nagradnog natječaja nakon čega će podaci biti uništeni.

Podaci dobitnika će biti čuvani 11 godina sukladno Zakonu o računovodstvu.

Izvršitelj obrade osobnih podataka neće otkriti ili ustupiti podatke trećim osobama, osim Priređivaču i subjektima uključenim u provedbu nagradnog natječaja.

Voditelj i izvršitelj obrade podataka će obrađivati podatke prema pravilima Opće uredbe (EU) 2016/679.

Davanje podataka u okviru ovog natječaja je dobrovoljno. U slučaju ako sudionik smatra da je obrada podataka u suprotnosti sa zaštitom njegove privatnosti ili u suprotnosti sa zakonom, može se obratiti Priređivaču i zatražiti objašnjenje.

Proglašeni dobitnici u nagradnom natječaju izričito su suglasni da Priređivač/Administrator mogu koristiti njihovo ime, adresu i fotografiju u svezi primopredaje nagrade u člancima i reportažama bez ikakvih nadoknada u svrhu javne obavijesti o rezultatima nagradnog natječaja.

Svaki sudionik ima pravo da od voditelja obrade zatraži pristup osobnim podacima i ispravak ili brisanje osobnih podataka ili ograničavanje obrade koji se odnosi na ispitanika ili pravo na ulaganje prigovora na obradu takvih te prava na prenosivost podataka.

Sudionik ima pravo da, u bilo kojem trenutku, povuče privolu, a da to ne utječe na zakonitost obrade koja se temeljila na privoli prije nego što je ona povučena i pravo podnošenja prigovora nadzornom tijelu.

Izvršitelj obrade može prenijeti Vaše osobne podatke u treće zemlje izvan EU i EGP-a, izuzev Švicarske, posebno u SAD, ali uvijek na osnovu zaštitnih mjera prijenosa podataka sukladno odredbama Opće uredbe o zaštiti podataka EU 2016/679, posebno na osnovu Privacy Shielda, čime se jamči adekvatna zaštita osobnih podataka.

Članak 9.

Facebook nije odgovoran za promociju niti ima veze s istom te ga se oslobađa svake odgovornosti spram svakog pojedinog sudionika. Facebook ni na koji način ne sponzorira ili upravlja natječajem niti je isti ikako povezan s Facebookom te sudionik natječaja podatke ostavlja Priređivaču, a nikako Facebooku.

Facebook ovdje služi kao platforma za provedbu natječaja te ima pristup Vašim osobnim podacima u mjerama opisanim u pravilima privatnosti Facebooka koja možete pronaći na linku: https://www.facebook.com/legal/FB_Work_Privacy

Priređivač ne preuzima odgovornosti za:

  • bilo koje posljedice koje su nastale kao rezultat zloupotrebe sadržaja od strane sudionika i zloupotrebe sustava pri funkcioniranju natjecanja na štetu sudionika ili treće osobe;
  • (ne)funkcioniranje Interneta i Facebooka i posljedice (ne)funkcioniranja bez obzira na razlog (ne)funkcioniranja;
  • ako sadržaj kreiran od strane Sudionika krši prava, patente ili zaštićene žigove trećih osoba Priređivač ima pravo takve sadržaje ukloniti bez obrazloženja;
  • Priređivač također ima pravo bez obrazloženja ukloniti sve sadržaje koji predstavljaju diskriminaciju, pogrdni sadržaj i vrijeđanje na rasnoj, vjerskoj ili bilo kojoj drugoj osnovi po vlastitoj prosudbi.

Članak 10.

Sudionici automatski prihvaćaju aktualna pravila samom prijavom za sudjelovanje u nagradnom natječaju.

Priređivač ima pravo otkazati ili prekinuti natječaj u slučaju više sile.

Priređivač, ili bilo koje poduzeće angažirano od strane Priređivača za izvršenje nagradnog natječaja, ne preuzimaju odgovornosti i ne otklanjaju bilo kakvu vrstu odštete ili nadoknade u vezi troškova, oštećenja ili gubitka nastalog zbog kašnjenja radi nedostatka u provedbi nagradnog natječaja, te tijekom sudjelovanja u nagradnom natječaju.

Priređivač/Administrator ne preuzima nikakvu odgovornost za gubitak pošiljaka poslanih poštom.

Nakon 60 dana od završetka nagradnog natječaja organizator neće primati nikakve pritužbe vezane uz nagradni natječaj.

Organizator neće podijeliti nikakve dodatne nagrade osim navedenih u Facebook objavama.

 

U Zagrebu, 1.1.2020.

Cammeo Franšiza d.o.o.

Priređivač