Za mobitel novi, Cammeo ti pozovi

NAGRADNI NATJEČAJ

Pravila i uvjeti sudjelovanja u nagradnom natječaju "Za mobitel novi Cammeo ti pozovi!"

 

1. Podaci o organizatoru nagradnog natječaja

Organizator nagradnog natječaja pod nazivom "Za mobitel novi Cammeo ti pozovi!"(u nastavku: nagradni natječaj) je poduzeće Cammeo franšiza d.o.o., Bartola Kašića 70, 31000, Osijek, OIB: 87479457713(u nastavku: organizator). Za tehničku izvedbu nagradnog natječaja zadužen je organizator.

Nagradni natječaj provodi i izvršitelj je obrade osobnih podataka, Cammeo franšiza d.o.o., Bartola Kašića 70, 31000, Osijek, OIB: 87479457713, dalje u tekstu „organizator“ nagradnog natječaja.

 

2. Trajanje i svrha natječaja

Svrha nagradnog natječaja je promocija usluga robne marke  »Cammeo Taxi«. U Nagradnom natječaju, u kojem se traži od sudionika da ispune obrazac za prijavu, te odrade barem jednu vožnju taxi Cammeom u trajanju natječaja. Nagradni natječaj traje od 15.01.2021. u 08:00h -14.02.2021. u 23:59 h i vrijedi za taksi prometno područje grada Zagreba. (Samobor, Zaprešić, Stupnik, Hrvatski Leskovac, Velika Gorica, Ikea, Dugo Selo).

 

3. Sudionici

Sudionici nagradnog natječaja mogu biti sve fizičke osobe starije od 13 godina s prebivalištem u RH koje se u razdoblju od 15.01.2021. do zaključno 14.02.2021. putem poziva prema Call centru Cammea naruče i odrade jednu vožnju taksi Cammeom,te  pristanu, odnosno daju privolu za primanje newslettera i sms-ova s novostima Cammeo Taxi Hrvatska te tako automatski ulaze u krug za nagradni natječaj.

 

U nagradnom natječaju ne mogu sudjelovati osobe koje su neposredno uključene u pripremu i izvedbu nagradnog natječaja.

 

4. Fond nagrada koji utvrđuje organizator
 

Fond nagrada uključuje:

1. Samsung mobitel A50

2. 500 kn na Cammeo aplikaciji

3. 300 kn na Cammeo aplikaciji

Dobitnik, osim nagrade određene ovim pravilima, nema pravo na dodatna plaćanja.

 

5. Proglašenje pobjednika natječaja

Dobitnici moraju svoje podatke poslati u roku od 5 dana od dana primanja obavijesti i objavljivanja popisa dobitnika.

Dobitnik koji pravovremeno ne pošalje svoje podatke gubi pravo na nagradu i ista neće biti podijeljena.

Dobitnici koji će na vrijeme poslati svoje osobne podatke, nagradu će primiti ovisno o nagradi koju osvoje te će za to biti obaviješteni putem e-maila.

Svaki sudionik za vrijeme trajanja nagradnog natječaja može osvojiti samo jednu nagradu. Pod sudionikom podrazumijeva se fizička osoba: (ime, prezime, adresa na području Republike Hrvatske, poštanski broj i godina rođenja.) To znači da jedan sudionik može sudjelovati više puta, a nagrađen može biti samo jednom.

Nagrade nisu zamjenjive i nije moguće zahtijevati njihovu novčanu protuvrijednost.

Ukoliko u nagradnom natječaju sudjeluje maloljetna osoba, za preuzimanje nagrade, na zahtjev organizatora, mora priložiti suglasnost roditelja ili skrbnika.

 

6. Određivanje dobitnika i obavještavanje

U roku od 8 (osam) dana od završetka nagradnog natječaja  organizator  nagradnog natječaja će odrediti 3 dobitnika na sljedeći način: između svih sudionika tročlano povjerenstvo organizatora odabrati tri  dobitnika.

Ako je za nagradu odabrana osoba  koja na osnovu ovih pravila ne ispunjava uvjete za sudjelovanje u nagradnom natječaju ili ne ispunjava uvjete za preuzimanje nagrade, nagrada joj se neće uručiti.

Dobitnike će organizator obavijestiti i objaviti popis na web stranici  https://cammeo.hr/hr  najkasnije 8 dana od određivanja dobitnika.

Svi sudionici nagradnog natječaja sudjelovanjem u nagradnom natječaju izričito i neopozivo slažu se s objavom podataka na web stranici Cammea.

Dobitnike će organizator nagradnog natječaja obavijestiti putem e-adrese upisane kod privole za primanje newslettera.

Pritužba na uvrštenje na popis dobitnika na temelju ovih pravila nije moguća.

 

7. Preuzimanje nagrade

Dobitnik ovog natječaja bit će obaviješten o dobitku nagrade putem e-maila u roku od osam dana od dana završetka natječaja. Ako dobitnik u roku od 2 dana ne odgovori na e-mail, nagradu neće moći realizirati. Nagrada je neprenosiva na treću osobu.

 

Organizator zadržava pravo ne dodijeliti nagradu ako:

•             dobitnik ne ispunjava uvjete za preuzimanje nagrade,

•             se ustanovi da je sudionik nagradnog natječaja sudjelovao u suprotnosti s pravilima i uvjetima nagradnog natječaja,

•             dobitnik pošalje krive podatke za dostavu,

•             dobitnik nije poslao adresu na području Republike Hrvatske,

•             dobitnik nagradu ne preuzme do isteka roka za preuzimanje nagrade određenog od strane ugovorenog partnera za poštansku dostavu.

 

8. Isključenje odgovornosti

Organizator  ne preuzimaju nikakvu odgovornost za:

• posljedica pada mreže ugovorenih partnera, nestanka električne energije ili drugih tehničkih smetnji koje mogu privremeno ometati korištenje usluga internet profila ili tehničkih poteškoća s pružateljem mobilnih usluga (poziv)

•             bilo kakve posljedice koje sudionici mogu pretrpjeti zbog sudjelovanja u nagradnom natječaju na koje organizator/priređivač nema utjecaja,

•             bilo kakve posljedice kod korištenja nagrade.

 

9. Obveze dobitnika za preuzimanje nagrade

Ako dobitnik ne ispunjava uvjete za preuzimanje nagrade definirane ovim pravilima, odnosno odustane od preuzimanja nagrade ili istu ne preuzme u roku određenom od strane organizatora ili ugovorenog parnera za poštansku dostavu, znači da nagradu ne želi primiti čime se organizator  u odnosu s dobitnikom oslobađaju svih obaveza prema dobitniku. Time organizator nagradnog natječaja dobiva pravo raspolaganja nagradom u druge svrhe. Ako dobitnik unutar 24 sata od eventualnog naknadnog poziva ne dostavi svoje podatke, nagrada mu neće biti dodijeljena.

 

10. Dostupnost pravila nagradnog natječaja

Pravila nagradnog natječaja objavljena su na internet portalu https://cammeo.hr/hr te su dostupna svim sudionicima tijekom trajanja nagradnog natječaja.

 

11. Ostale odredbe

Organizator neće uvažiti zakašnjele, nepotpune ili pogrešno ispunjene prijave za nagradni natječaj. Odluke organizatora nagradnog natječaja o svim pitanjima vezanima uz nagradni natječaj su konačne i vrijede za sve sudionike.

Organizator nagradnog natječaja zadržava pravo izmjena ovih pravila ako to zahtijevaju pravni, tehnički ili komercijalni razlozi. O svim eventualnim promjenama pravila sudionici će biti obaviješteni objavom na internet portalu https://cammeo.hr/hr . Nastavak sudjelovanja u nagradnom natječaju nakon objave eventualnih promjena pravila znači da sudionik prihvaća i slaže se s promjenama.

Za sve eventualne sporove nastale tijekom trajanja nagradnog natječaja "Za mobitel novi Cammeo ti pozovi!" koje nije moguće riješiti sporazumno, nadležan je sud u Zagrebu.

 

Pravila o korištenju osobnih podataka

Sudjelovanjem u nagradnom natječaju "Za mobitel novi Cammeo ti pozovi!" koja se održava od 15.1.2021. do 14.2.2021., te davanjem izričite privole kao sudionik i davatelj osobnih podataka izričito pristajem i slobodnom voljom ustupam podatke iz obrasca (email i broj telefona) trgovačkom društvu Cammeo franšiza d.o.o., Bartola Kašića 70, 31000, Osijek, OIB: 87479457713, kao voditelju obrade osobnih podataka. Navedene će podatke trgovačko društvo Cammeo franšiza d.o.o obrađivati u svrhu slanja Informacija davatelju osobnih podataka o proizvodima i uslugama trgovačkog društva Cammeo franšiza d.o.o, i to putem pošte, elektroničke pošte, pozivom, i/ili SMS-om. Pohrana i obrada osobnih podataka vršit će se tijekom perioda od 3 godine od dana zaprimanja Vaših podataka. U slučaju promjene bilo kojeg Vašeg osobnog podatka molimo Vas da o promjenama obavijestite Cammeo franšiza d.o.o na email marketingammeo.hr kako bismo ispravili ili ažurirali Vaše osobne podatke. Ovim putem Vas obavještavamo kako imate pravo povući danu privolu u bilo kojem trenutku u cijelosti ili djelomično, elektroničkim putem na email [email protected] Nadalje, da po primitku izjave o povlačenju privole, pisanim putem ćemo potvrditi primitak, a osobni podaci koji su obuhvaćeni izjavom o povlačenju se više neće obrađivati počevši od datuma povlačenja privole. Napominjemo kako sve obrade i/ili prijenosi učinjeni do datuma povlačenja privole i dalje će ostati pravno valjani. Osim prava na povlačenje privole, u skladu s važećim propisima o zaštiti podataka, imate pravo na pristup i potvrdu od Cammeo franšiza d.o.o u vezi s osobnim podacima, pravo na ispravak, pravo brisanja ("pravo na zaborav"), pravo na ograničenje obrade, pravo na prenosivost podataka te pravo na prigovor. Također, imate pravo podnijeti pritužbu nadzornom tijelu za zaštitu podataka. Ukoliko odlučite da više ne žele primati naše usluge mogu se odjaviti od primanja obavijesti na način da odustanu od pretplate u sam e-mailu ili slanjem e-mail obavijesti na privola @cammeo.hr
 

 

Organizator nagradnog natječaja:

 

Cammeo franšiza d.o.o., Bartola Kašića 70, 31000, Osijek, OIB: 87479457713